Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine

Adresa: Valtera Perića 15, 71000 Sarajevo, BiH
Telefon: +387 (033) 251-655
Fax: +387 (033) 251-651
E-mail: info@ustavnisudfbih.ba

 

Vodič o pristupu informacijama
 
 
 

ULOGA USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Ostvarivanje i zaštita ljudskih sloboda i prava, narodnog suvereniteta i trodiobe vlasti predstavljaju temeljne vrijednosti svakog demokratskog društva. Ove civilizacijske tekovine uspostavljaju se i garantiraju, prvenstveno, ustavom. U svakoj demokratskoj i pravnoj državi svi zakoni i drugi propisi, kao i djelatnost svih nositelja javne vlasti moraju biti sukladni ustavu. Da bi se to i ostvarivalo neophodno je uspostavljanje i funkcioniranje neovisne i nepristrasne sudbene vlasti koja će ostvarivati kontrolu ustavnosti i zakonitosti. U europskom kontinentalnom pravu, već gotovo jedno stoljeće, razvijaju se i specifične institucije za kontrolu ustavnosti i zakonitosti. Radi se o ustavnim sudovima koji ocjenjuju da li je osporeni zakon ili drugi propis sukladan ustavu. Redovni sudovi koji odlučuju o konkretnim sporovima nisu ovlašteni da kontroliraju ustavnost zakona. Ukoliko posumnjaju u njihovu ustavnost, ovi će sudovi zastati sa postupkom i zatražiti ocjenu ustavnosti zakona od ustavnog suda.

 

Ovo su ključni razlozi zbog kojih ustavni sudovi imaju nezamjenjivu ulogu u demokratskom društvu i u ostvarivanju vladavine prava.


 
 


<< Listopad 2018 >>
P U S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        


* Poziv za javnu raspravu u predmetu U-22/16 - 20.11.2018
* 282. sjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - 12.11.2018
* 281. sjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - 23.10.2018
* 280. sjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Heregovine - 05.10.2018
* 279. sjednica Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - 25.09.2018


* Priopćenje za javnost - 09.11.2018
* Priopćenje za javnost - 26.10.2018
* Izvještaj o financijskoj reviziji za 2017. godinu - Mišljenje revizora - 09.08.2018
* Izvještaj interne revizije u Ustavnom sudu FBiH za 2017. godinu - 08.05.2018
* Obavijest za javnost u predmetu broj U-50/17 - 14.03.2018

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine - Copyright © developed by